Z-CERT nieuws

Z-CERT: betere beveiliging EPD zaak van cultuur, beleid en techniek

ictmagazine.nl – 30.04.2018

Een beter beveiligde toegang tot elektronische patiëntendossiers is niet volledig te regelen met technische maatregelen. Ook de cultuur en het beleid in een zorginstelling zijn bepalende factoren.  Bewustwording en gedrag, maar ook de aard van het werk moeten worden meegewogen om een duidelijk beleid te formuleren en te handhaven. Lees verder >


ICT kan elektronisch patiëntendossier niet volledig beschermen

agconnect.nl – 26.04.2018

Het HagaZiekenhuis in Den Haag scherpt procedures aan voor de bescherming van elektronische patiëntendossiers na het onrechtmatige toegang tot het dossier van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. Dit inkijken heeft 85 medewerkers nu een officiële waarschuwing opgeleverd, plus extra maatregelen. Beter beveiligde EPD-toegang is niet volledig te regelen met technische maatregelen, stelt cybersecurity-zorgorgaan Z-CERT. Lees verder >


Continuiteit van zorg

Bijlage Volkskrant – 25.04.2018
Lees verder >


Z-Cert breidt diensten uit naar langdurige en gehandicaptenzorg

29-03-2018

Bij zorgbeveiliger Z-Cert in Den Haag was afgelopen woensdag 28 maart de kick-off van een pilotproject voor langdurige zorg (Actiz) en gehandicaptenzorg (VGN). De pilots worden volgens Nienke van den Berg, directeur Z-Cert, uitgerold met in het achterhoofd de ambitie om uiteindelijk diensten te kunnen leveren aan alle zorg verlenende instanties in Nederland. Lees verder >


Gezamenlijke aanpak informatiebeveiliging

ictmagazine.nl – 26.03.2018

Over informatiebeveiliging in de zorg is al veel geschreven. De oprichting van Zorg-CERT – operationeel sinds juni 2017 – voegt daar nu een belangrijk hoofdstuk aan toe. Zorg-CERT biedt hulp bij cyberincidenten maar bouwt ook kennis en expertise op over digitale veiligheid in de zorg. Deelnemers aan dit initiatief zetten daarom grote stappen in hun weerbaarheid tegen cybercrime. Lees verder >


Speciaal team gaat ziekenhuizen helpen bij cyberaanval

nos.nl - 24.01.2018

Ziekenhuizen en ggz-instellingen kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van een zogenoemde zorg-CERT, een Computer Emergency Respons Team van zes specialisten dat nauw samenwerkt met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC).

Deze helpdesk gaat de ziekenhuizen ondersteunen als er zich incidenten voordoen. Tot nu toe zijn er 36 instellingen bij dit initiatief aangesloten. Lees verder >


Speciaal crisisteam moet cybercrime in zorg aanpakken

crimetech.nl - 17.05.2016

In navolging van de Rijksoverheid krijgt de zorgsector een branche-eigen Computer Emergency Response Team (CERT). Dit Z-CERT is een gezamenlijk initiatief de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), GGZ Nederland en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Lees verder >