Algemene voorwaarden

Stichting Z-CERT hanteert de Algemene Voorwaarden van de FENIT zoals gedeponeerd de dato 3 juni 2003 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003.