Kick-off pilot nieuwe doelgroepen

s Heerenloo_Z-CERT

11.04.2018

Op woensdag 11 april is een belangrijke mijlpaal bereikt: de ondertekening van het contract door Pieter Vergroesen (CFO ’s Heeren Loo) en Nienke van den Berg (directeur Z-CERT). Het startsein voor een betekenisvolle samenwerking. Niet alleen voor de digitale veiligheid van de cliënten van ’s Heeren Loo, maar voor de digitale veiligheid van de gehele zorgsector. Samen sta je immers sterker dan alleen!

Pilot

Start pilot nieuwe doelgroepen

In 2018 start een pilot om drie nieuwe doelgroepen aan te sluiten bij Z-CERT. In de pilot verkennen we hoe de samenwerking moet worden vormgegeven, hoe het intakeproces verloopt, welke afspraken gemaakt moeten worden en hoe de verdere dienstverlening hierop aansluit. De volgende twee brancheorganisaties zijn met deelnemende instellingen vertegenwoordigd in de pilot:

  • langdurige zorg (Actiz)
  • gehandicaptenzorg (VGN)

In samenwerking met deze branches maken we o.a. een communicatieplan en een voorstel voor de verdere uitrol van de pilot.

De pilot loopt tot en met september 2018, maar aan het eind van de zomer zullen er al besluiten worden genomen over de resultaten en de verdere uitrol.

Periodiek komen alle betrokkenen samen in een projectgroep. Hierin wordt de voortgang van de pilot besproken en eventuele tussentijdse evaluaties.