Kick-off pilot nieuwe doelgroepen

s Heerenloo_Z-CERT

11.04.2018

Op woensdag 11 april is een belangrijke mijlpaal bereikt: de ondertekening van het contract door Pieter Vergroesen (CFO ’s Heeren Loo) en Nienke van den Berg (directeur Z-CERT). Het startsein voor een betekenisvolle samenwerking. Niet alleen voor de digitale veiligheid van de cliënten van ’s Heeren Loo, maar voor de digitale veiligheid van de gehele zorgsector. Samen sta je immers sterker dan alleen!

Pilot

Eerste evaluatie & themasessie pilot VGN & ActiZ

Op 18 mei organiseerde Z-CERT de eerste projectbijeenkomst voor alle deelnemende instellingen uit langdurige zorg en gehandicaptenzorg aan de pilot.

’s Heeren Loo, één van de deelnemers uit de pilot was de gastheer en ontving naast CISO’s en FG’s van Cordaan, Alliade en Joris Zorg, ook vertegenwoordigers namens de branches ActiZ en VGN.

De pilot is nu twee maanden onderweg en in deze periode is er een uitgebreide inventarisatie van alle IT-processen geweest bij alle deelnemers. Zowel op gebied van kantoorautomatisering als op het gebied van Zorg specifieke IT zijn er veel verschillen ten opzichte van de bestaande doelgroepen, zoals de grote invloed van Domotica, ook op de veiligheidsrisico’s.

Nu de inventarisatie en het intakeproces bij de deelnemers is afgerond, wordt de komende maanden gekeken hoe Z-CERT met haar bestaande producten en diensten inspeelt op de behoeften bij de deelnemers uit de branches.

Naast de projectbijeenkomst gaf Carlo Klerk, voormalig White hat hacker, een interactieve invulling aan de themasessie met zijn presentatie: ‘Denken als een aanvaller’. Met de terugkerende themasessies wil Z-CERT op een interactieve manier inspelen op issues en thema’s die spelen in de branche.


Start pilot nieuwe doelgroepen

In 2018 start een pilot om drie nieuwe doelgroepen aan te sluiten bij Z-CERT. In de pilot verkennen we hoe de samenwerking moet worden vormgegeven, hoe het intakeproces verloopt, welke afspraken gemaakt moeten worden en hoe de verdere dienstverlening hierop aansluit. De volgende twee brancheorganisaties zijn met deelnemende instellingen vertegenwoordigd in de pilot:

  • langdurige zorg (Actiz)
  • gehandicaptenzorg (VGN)

In samenwerking met deze branches maken we o.a. een communicatieplan en een voorstel voor de verdere uitrol van de pilot.

De pilot loopt tot en met september 2018, maar aan het eind van de zomer zullen er al besluiten worden genomen over de resultaten en de verdere uitrol.

Periodiek komen alle betrokkenen samen in een projectgroep. Hierin wordt de voortgang van de pilot besproken en eventuele tussentijdse evaluaties.