Z-CERT

ICT is niet meer weg te denken in de zorg. Patiëntgegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld, medische apparatuur wordt digitaal aangestuurd en het aantal e-health toepassingen groeit snel.

Het risico op kwetsbaarheden in ICT-systemen groeit daarmee ook, net als dreigingen van buitenaf: phishing, ransomware, hacking etc. Cyberdreigingen zijn inmiddels niet meer te onderschatten.

Dat vraagt om een goede informatiebeveiliging én om bewustzijn van de risico’s bij de mensen die ermee werken. Patiëntveiligheid kan niet zonder digitale veiligheid.

Organisatie

Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg.  Z-CERT heeft specifieke kennis van hard- en software en medische technologie in de zorg en ondersteunt zorgverleners op het moment dat ze worden getroffen door een incident. Daarnaast biedt Z-CERT diensten om de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity te vergroten.

De deelnemers aan Z-CERT vormen een netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Het netwerk bestaat behalve de deelnemers uit brancheorganisaties, leveranciers, andere CERT’s, internationale contacten en (hackers)communities. Zo verzamelt Z-CERT de informatie die nodig is om risico’s of dreigingen snel te signaleren en de deelnemers te adviseren hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Z-CERT is opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en GGZ Nederland (GGZ). Z-CERT is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Op dit moment zijn voornamelijk ziekenhuizen (UMC, STZ, algemeen en categoraal) en GGZ instellingen lid. De bedoeling is dit op termijn uit te breiden naar de hele zorgsector.
 

Note: de informatiestromen en alertering die richting onze deelnemers worden verzonden, evenals crisiscommunicatie, verlopen niet via onze website maar via andere (beveiligde) kanalen.