Z-CERT

ICT is niet meer weg te denken in de zorg. Patiëntgegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld, medische apparatuur wordt digitaal aangestuurd en het aantal e-health toepassingen groeit snel.

Het risico op kwetsbaarheden in ICT-systemen groeit daarmee ook, net als dreigingen van buitenaf: phishing, ransomware, hacking etc. Cyberdreigingen zijn inmiddels niet meer te onderschatten.

Dat vraagt om een goede informatiebeveiliging én om bewustzijn van de risico’s bij de mensen die ermee werken. Patiëntveiligheid kan niet zonder digitale veiligheid.

Organisatie

Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg.  Z-CERT heeft specifieke kennis van medische hard- en software, ondersteunt zorginstanties bij een digitaal incident en vergroot de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity.
 
De deelnemers aan Z-CERT vormen een netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Het netwerk bestaat behalve de deelnemers uit brancheorganisaties, leveranciers, andere CERT’s, internationale contacten en (hackers)communities. Zo kan Z-CERT snel dreigingen signaleren en deelnemers adviseren hiermee om te gaan.

Z-CERT is opgericht op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en GGZ Nederland (GGZ). Z-CERT is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Sinds de oprichting van Z-CERT in 2017 zijn al veel ziekenhuizen en GGZ-instellingen aangesloten bij het netwerk. De ambitie van Z-CERT is om de komende jaren de hele zorg-sector aan te sluiten op het netwerk.

Belangrijk: Deelnemers ontvangen dagelijks, wekelijks en maandelijks relevante updates. Die worden verstuurd via beveiligde kanalen.