Het ziekenhuis van de toekomst

bnr.nl - 10.09.2018

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst eruit? Daarover ging een debat op BNR Radio tussen Frank de Reij (CEO Meander Medisch Centrum),  Leonard Witkamp (directeur van KSYOS TeleMedisch Centrum) en Wim van Harten, CEO ziekenhuis Rijnstate.

Technologie staat centraal in het ziekenhuis van de toekomst, zo bleek uit het debat. Een aantal punten die naar voren kwamen:

•    Investeren in stenen is zinloos, omdat een groot deel van de zorg digitaal kan worden geboden. Voor deze zorg hoeft een patiënt niet naar een centraal gebouw.
•    Zorg op afstand, telemedicine, is heel goed geschikt voor bepaalde vakgebieden. Daar kan winst worden behaald in efficiëntie en dus ook kosten worden gereduceerd. De meer complexe zorg zal aanwezig blijven in het ziekenhuis, maar patiënten kunnen met de juiste ondersteuning eerder naar huis.
•    Hiermee verandert de rol van het ziekenhuis, maar ook de rol van artsen en verpleegkundigen die deze nieuwe vorm van werken moeten aanleren en omarmen. Om zorg op afstand te implementeren is het wel noodzakelijk dat communicatiekanalen en applicaties gebruiksvriendelijk zijn.
•    Om dit te kunnen realiseren is goede informatievoorziening een hele belangrijke randvoorwaarde. De arts moet onafhankelijk van zijn plaats kunnen beschikken over de juiste informatie en patiënten moeten vanuit huis ook informatie aan kunnen leveren. Information security is daarbij van essentieel belang, om kwaliteit en veiligheid van zorg te kunnen blijven garanderen.
•    Vaak wordt gekeken naar privacy in het nieuws, maar security is belangrijker. Er is verschil tussen de gegevens van één patiënt die naar de verkeerde persoon wordt gestuurd en de hacker die laboratoriumonderzoek van één miljoen burgers manipuleert. Omdat de technologische mogelijkheden steeds groter worden en complexer van aard, is dit een sterk groeiend gebied waar veel tijd, energie en geld in wordt gestoken door de sector.

Het debat is hier terug te luisteren.