Search
Lees Voor
CVD melden Deelnemer worden
NL EN
Search

Nieuws

Filter op thema

Toont

artikelen

‘Testen van digitale beveiliging is belangrijker dan alleen regels volgen’

Het is als organisatie belangrijk om regelmatig de beveiligingsmaatregelen en -procedures uitvoerig te testen. Daarvoor pleitte Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT, tijdens het rondetafelgesprek over Digitale Weerbaarheid in de Tweede Kamer.

Z-CERT werkt mee aan oprichting Europese Health ISAC

Tijdens de eerste dag van het jaarlijkse en grootste Europese cybersecurity congres, de ‘One Conference’, in Den Haag houdt Z-CERT een side-event dat geheel in het teken staat van digitale beveiliging van de zorgsector.

DDoS-aanvallen zijn een aandachtspunt voor de zorgsector

Update dreigingsbeeld voor de zorgsector
Het huidige dreigingsbeeld in relatie tot Oekraïne en Rusland is vergelijkbaar met onze update van eind april. De grootste dreiging voor Nederlandse zorgorganisaties met het oog op dit conflict is dat zij geraakt kunnen worden door DDoS-aanvallen, zonder dat zij direct het doelwit zijn. Hoe zit dat?

Z-CERT helpt het Deventer Ziekenhuis bij cybercrisisoefening

Z-CERT heeft meegewerkt aan een grootschalige cybercrisisoefening van het Deventer Ziekenhuis. De organisatie bootste een situatie na waarbij enkele systemen waren geïnfecteerd met ransomware. Ransomware vormt immers de grootste cyberdreiging voor zorgorganisaties zoals een aantal Belgische ziekenhuizen recentelijk hebben ondervonden. Z-CERT hielp het Deventer Ziekenhuis bij het herstellen van dit gefingeerde cyberincident. De oefening verliep goed en leverde een aantal verbeterpunten op.