Z-CERT en Corona

27.03.2020

De COVID-19 crisis raakt onze hele samenleving en legt veel druk op de zorgverleners in Nederland. Er wordt in veel sectoren hard gewerkt om Nederland ‘draaiende’ te houden. Z-CERT draagt haar steentje bij door extra alert te zijn op mogelijke cyberdreigingen richting de zorgsector. In dat kader werken we intensief samen met onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid.
 
Op onze openbare website houden we u graag op de hoogte van enkele van onze activiteiten om de “digitale” veiligheid van onze ziekenhuizen te vergroten. Wij zullen met enige regelmaat ook voorbeelden van dreigingen publiceren op deze website. Echter onze dagelijkse communicatie met de aangesloten instellingen verloopt niet via deze website maar via andere, beveiligde, kanalen.
 
Z-CERT is per 20 maart jl. aangesloten op het Nationaal Detectie Netwerk (NDN) van het Nationaal Cyber Security Centrum. Het NDN is een landelijk verzamelpunt waar operationele informatie over “cyberdreigingen” wordt verzameld waardoor een actueel “dreigingsbeeld” ontstaat. Vertrouwde, aangesloten partijen gebruiken deze informatie om hun cybersecurity scherp en actueel te houden.
 
Z-CERT gebruikt deze aansluiting om haar deelnemers te informeren over operationele dreigingsindicatoren waardoor een digitale aanval sneller kan worden gedetecteerd en kan worden geweerd. U kunt verder lezen over het NDN via https://www.ncsc.nl/aan-de-slag/deelnemen-aan-het-ndn