“Nihil gebruik van OpenEMR bij Nederlandse zorginstellingen”

09.08.2018

Donderdag 9 augustus is er een bericht verschenen op Security.nl over meerdere  kwetsbaarheden in open source patiëntensysteem “OpenEMR”.

Z-CERT heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van dit patiëntensysteem.  Hieruit blijkt dat geen van de aangesloten zorginstellingen bij Z-CERT gebruik maakt van OpenEMR.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit systeem door een enkele GGZ-instelling in Nederland gebruikt. De afzetmarkt voor dit systeem is vooral gericht op (Zuid-) Amerika en dus niet op Nederland.

Er is een patch beschikbaar voor de kwetsbaarheden in OpenMR.