Bijeenkomst Cybersecurity regio Noord Nederland – 13 november 2018

13.09.2018

In samenwerking met Acute zorgnetwerk Nederland en het UMCG organiseert Z-CERT de eerste kringbijeenkomst vanuit het Actieplan, speciaal voor informatiebeveiligers uit de zorg.

Het thema van de sessie is bewustwording rondom informatiebeveiliging: hoe organiseer je dat medewerkers bewuster met informatie omgaan om zo het aantal incidenten te verminderen?

Het doel is om als netwerk met elkaar in contact te komen en kennis uit te wisselen.

Een onderdeel van deze bijeenkomst is het bespreken van twee varianten van een cyberoefening, welke in 2019 voor Z-CERT zal worden gepresenteerd.

Deze sessie vindt plaats op 13 november van 17:30 tot 19:30 uur.

Ben je een crisiscoördinator, (C)ISO of diegenen die verantwoordelijk is voor informatiebeveiliging in de zorgsector? Meld je dan hier aan.