Publicaties

 • Kiezen voor een Cloudpartij

Een factsheet met beschrijvingen en voorbeelden die van toepassing kunnen zijn bij het inkopen van clouddiensten.

 • Vulnerability assessment of Penetratietest?
Een factsheet met de verschillen tussen deze twee testen en wat de impact op uw organisatie kan zijn.
 • Whitepaper phishing
Met dit whitepaper wil Z-CERT zorginstellingen helpen phishing pogingen via e-mail aan te pakken.
 • Bescherm uw organisatie tegen ransomware
In deze factsheet staan voorbereidende maatregelen die zorginstellingen kunnen nemen om ransomware aanvallen zo veel mogelijk te voorkomen.
 

Bent u deelnemer en heeft u interesse om (een van) deze whitepapers of factsheets te ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Diensten

Informatieberichten en alertering
 
Z-CERT verstuurt periodiek onderstaande berichten
 • (Medische) Advisories: Z-CERT informeert deelnemers over ontdekte kwetsbaarheden in (medische) apparatuur en/of (medische) programmatuur en geeft een handelingsadvies hoe met de kwetsbaarheden om te gaan.
 • Infoberichten: Z-CERT stuurt incidenteel informatie over lopende incidenten en mogelijke dreigingen. Bijvoorbeeld, Z-CERT onderzoekt op ad-hoc basis datadumps en informeert deelnemers die hierbij betrokken zijn.
 • Operational alerts: Z-CERT informeert deelnemers over acute dreigingen en actuele aanvallen.
 • End-of-week: Z-CERT verstuurt wekelijks een samenvattend overzicht van alle verzonden advisories, alsmede een overzicht van (relevante) mediaberichten.
 • End-of-month: Z-CERT verstuurt maandelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen over cybersecurity in de zorg, met waar nodig een duiding vanuit Z-CERT.
Kennisdeling
 • Tech Ops: Z-CERT biedt een online chatplatform voor technisch specialisten van deelnemers waarmee informatie onderling kan worden uitgewisseld. Z-CERT heeft hierin zowel een faciliterende als inhoudelijke rol. Tevens organiseert Z-CERT periodiek netwerkbijeenkomsten om elkaar fysiek te ontmoeten.
 • Informatieverzoeken: Z-CERT neemt verzoeken-om-informatie van deelnemers aan en handelt deze af.
 • Publicaties: Z-CERT schrijft white papers en factsheets en stelt deze aan deelnemers beschikbaar.
Monitoring IP-adressen en domeinnamen
 
Z-CERT controleert regelmatig of IP-adressen en domeinnamen van deelnemers op diverse blacklists (waaronder virussen, wormen en botnets) voorkomen. Als dat het geval is dan informeert Z-CERT de betreffende deelnemer(s) daarover en geeft een handelingsadvies.
 
Afhandeling en coördinatie incidenten
 
Wanneer een deelnemer wordt getroffen door een IT-beveiligingsincident, adviseert Z-CERT over de aanpak en het oplossen van het incident en kan ondersteuning bieden bij forensisch onderzoek naar de modus operandi.
 
Coordinated Vulnerability Disclosure
 
Kwetsbaarheden in websites van deelnemers en in (medische) apparatuur of programmatuur, die door derden zijn ontdekt, kunnen worden gemeld bij en grotendeels afgehandeld door Z-CERT.