Publicaties

Periodiek publiceert Z-CERT whitepapers en factsheets over actuele onderwerpen.
Voor deelnemers zijn o.a. beschikbaar:

  • Kiezen voor een Cloudpartij

Een factsheet met beschrijvingen en voorbeelden die van toepassing kunnen zijn bij het inkopen van clouddiensten.

  • Vulnerability assessment of Penetratietest?
Een factsheet met de verschillen tussen deze twee testen en wat de impact op uw organisatie kan zijn.

 

Heeft u interesse om (een van) deze whitepapers of factsheets te ontvangen? Stuur dan een mail naar [email protected]

 

Diensten

Preventie – informatieberichten en alertering

Z-CERT informeert deelnemers over ontdekte kwetsbaarheden in (medische) apparatuur, (medische) netwerken en (medische) applicaties. Daarbij levert Z-CERT ook een advies hoe met de kwetsbaarheid om te gaan. Tevens stuurt Z-CERT meldingen over mogelijke dreigingen en actuele aanvallen aan haar deelnemers.

Preventie – kennisdeling

Z-CERT verstuurt iedere week een zogenaamde ‘End-of-week’. Dit is een samenvattend overzicht van alle verzonden advisories, een overzicht van (relevante) mediaberichten over cybersecurity en interessante white papers.
Daarnaast is er de ‘End-of-month’ met een overzicht van relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen en nieuwsberichten uit de media met waar nodig een duiding vanuit Z-CERT.

Z-CERT levert kennisproducten zoals white papers en faciliteert haar deelnemers door het inrichten van (operationeel) overleg en het organiseren van netwerkbijeenkomsten en themasessies.

Detectie – monitoring

Z-CERT controleert periodiek of IP-adressen en domeinnamen van deelnemers op diverse blacklists (virussen, wormen, botnets, etc.) voorkomen. Als dat het geval is dan informeert Z-CERT de deelnemer daarover en geeft een handelingsadvies.

Incidentcorrectie – afhandeling en coördinatie

Wanneer een zorginstelling wordt getroffen door een ICT-beveiligingsincident, adviseert Z-CERT over de aanpak en het oplossen van het incident en kan ondersteuning bieden bij forensisch onderzoek naar de modus operandi. Daarmee biedt Z-CERT ondersteuning om technische-, financiële- en imagoschade zoveel mogelijk te beperken.