Deelnemer worden?

Hoe kan ik mijn organisatie aanmelden als deelnemer?

Neem contact op met Z-CERT via [email protected] of 033 737 06 09.

Redenen om deelnemer te worden van Z-CERT:

 1. Hulp bij incidenten
  U krijgt direct deskundige hulp en ondersteuning van Z-CERT op het moment dat zich bij u een incident voordoet op het gebied van informatiebeveiliging. Het technisch team adviseert u hoe u het incident kunt aanpakken en oplossen. Ook biedt Z-CERT hulp en advies bij crisiscommunicatie over een cyberincident

  Z-CERT heeft een adviesrol tijdens een incident; de organisatie blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor een goede afhandeling.    
   
 2. Monitoring en waarschuwing

  U krijgt een waarschuwing of beveiligingsadvies op het moment dat zich een
  dreiging voordoet die impact kan hebben op uw organisatie. Het technisch team screent dagelijks het internet op mogelijke risico’s en dreigingen. Ook staat Z-CERT in nauw contact met andere CERT’s, leveranciers, community’s, brancheorganisaties etc. om mogelijke dreigingen snel te signaleren.  

  Het technisch team van Z-CERT beschikt over specifieke kennis van de zorg: de hard- en software die in de zorg wordt gebruikt en de digitale aspecten van medische technologie. Zo kunnen risico’s en dreigingen meteen beoordeeld worden op relevantie voor de zorgsector.
   
 3. Toegang tot expertise

  Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Z-CERT deelt die kennis via berichten aan deelnemers, maar ook op het jaarlijkse congres en diverse regionale bijeenkomsten.
   
 4. Directe informatie-uitwisseling met leveranciers van ICT

  Z-CERT werkt samen met leveranciers van medische apparatuur, e-health toepassingen, zorg-op-afstand, domotica en applicaties. Doel is informatie uit te wisselen over mogelijke kwetsbaarheden en zo incidenten te voorkomen. Als er kwetsbaarheden in apparatuur of applicaties zijn, communiceert Z-CERT hierover – in overleg met de leverancier- met de deelnemende zorginstellingen.
   
 5. Informatie-uitwisseling vindt plaats binnen de keten.

  De zorg is een complexe sector en er vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Van de huisarts naar het ziekenhuis, naar de apotheek of het verpleeghuis. Dagelijks gaan er vele gegevens rond. Informatiebeveiliging is daarom niet een zaak van één instelling, maar moet plaatsvinden met alle partners in de hele zorgketen.

  Z-CERT is daarom voor deelnemers een belangrijke aanvulling op de ICT-diensten die zij afnemen van commerciële partijen (outsourcing). Deze partijen organiseren de beveiliging binnen de eigen instelling; Z-CERT kijkt ook naar de hele sector. Hierdoor neemt de grip op de gegevensstromen van de deelnemers en de betrokken ketenpartners toe en kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen bij andere organisaties.

  Z-CERT biedt daarmee unieke diensten die niet in de markt te koop zijn.  
   
 6. Z-CERT is dé CERT voor de zorg

  Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) biedt dienstverlening aan sectoren die door de overheid als vitaal zijn aangewezen voor de samenleving. De zorgsector is niet aangewezen als vitale sector. Voor de zorg is er daarom Z-CERT, de sectorale CERT voor de zorg.
   
 7. Kostenbesparing

  Deelname aan Z-CERT kan uw organisatie veel geld besparen. Expertise en kennis op het gebied van informatiebeveiliging wordt centraal opgebouwd en gedeeld onder de deelnemers. Zo hoeft niet iedere zorginstelling dat zelf te doen en kunnen mogelijke incidenten en bijbehorende kosten worden voorkomen. Behalve de directe kosten gaat het ook om bijvoorbeeld imagoschade of persoonlijke aansprakelijkheid (AVG). Z-CERT is een stichting en heeft – anders dan commerciële partijen op beveiligingsgebied- geen winstoogmerk.
   
 8. Samen sta je sterk

  De deelnemers aan Z-CERT vormen een actief netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Door informatie snel uit te wisselen, kunnen incidenten worden voorkomen (een incident bij de één, is een waarschuwing voor de ander).

  Zorgverleningsorganisaties hebben meestal niet de expertise en capaciteit om dit ieder voor zich op te pakken; de kracht van Z-CERT is de gezamenlijke aanpak: alleen samen sta je sterk tegen digitale risico’s en dreigingen.