Contact

De deelnemers aan Z-CERT vormen een actief netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Door informatie snel uit te wisselen, kunnen incidenten worden voorkomen (een incident bij de één, is een waarschuwing voor de ander). Z-CERT biedt daarmee unieke diensten die niet in de markt te koop zijn.

Interesse in de diensten van Z-CERT?
Neem contact op met Auke Nicolai via [email protected] of 033 737 06 09.

Deelnemers

Z-CERT heeft een unieke zorgspecificieke informatiepositie in het landschap van cybersecurity. We zijn de hele dag bezig met het digitaal veiliger maken van de Nederlandse zorg.

Wie zijn deelnemer aan Z-CERT?
Deelnemers van Z-CERT varieren van grote universitaire ziekenhuizen tot kleinere zorginstellingen, revalidatiecentra en GGZ-instellingen.

Wat kost deelname aan Z-CERT?
Z-CERT is een stichting zonder winstoogmerk. Z-CERT wordt voor een deel betaald uit subsidie van het ministerie van VWS. Een deel komt van de deelnemers. De bijdrage is afhankelijk van het aantal fte. Een kleinere organisatie zal naar verhouding een lagere bijdrage betalen. Bij collectieve aansluiting via een koepel kan dit bedrag afwijken.

Wat doet Z-CERT voor haar deelnemers?

Leveranciers
Z-CERT werkt samen met leveranciers van medische apparatuur, e-health toepassingen, zorg-op-afstand, domotica en applicaties. Doel is informatie uit te wisselen over mogelijke kwetsbaarheden en zo incidenten te voorkomen. Als er kwetsbaarheden in apparatuur of applicaties zijn, communiceert Z-CERT hierover – in overleg met de leverancier- met de deelnemers.

Zorgspecificieke Alerts
Onze analisten staan in direct contact met allerlei cybersecurity experts, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum, en ontvangen real time dreigingsinformatie. De analisten bekijken deze informatie en analiseren of het relevant is voor de zorg. Indien dat laatste, vertalen ze deze informatie naar zorg-specifieke alerts die ze delen met de deelnemers. Bij acute dreigingen worden deelnemers ook telefonisch op de hoogte gebracht in het geval van een acute dreiging.

Door de ogen van een hacker
Ook speuren onze specialisten online bronnen af en kijken daarbij met de ogen van een hacker naar de deelnemers. Daarbij komen vaak kwetsbare systemen aan het licht. Denk daarbij aan kwetsbare software, hackbare camera’s, verouderde servers etc. Z-CERT heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van hard- en software die je vooral vindt in de zorg.

Zorg Detectie Netwerk
Daarnaast kunnen alle deelnemers aansluiten op het Zorg Detectie Netwerk. Hier wordt snel dreigingsinformatie gedeeld tussen organisaties zodat we bouwen aan een gezamenlijk immuumsysteem tegen dreigingen.


Wat is de meerwaarde van Z-CERT ten opzichte van een commerciele partij?
Z-CERT is belangrijke aanvulling op de ICT-diensten die deelnemers afnemen bij commerciële partijen (outsourcing). Deze partijen organiseren de beveiliging binnen de eigen instelling; Z-CERT kijkt ook naar de hele sector. Hierdoor neemt de grip op de gegevensstromen van de deelnemers en de betrokken ketenpartners toe en kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen bij andere organisaties.