Search
Lees Voor
CVD melden Deelnemer worden
NL EN
Search

CVD melden

Z-CERT hecht veel belang aan de veiligheid van haar apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan Z-CERT beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Z-CERT wil graag met u samenwerken om onze systemen nog beter te kunnen beschermen.

Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding. Wij vragen u zich te houden aan de volgende regels:

 • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT bij voorkeur door een e-mail te sturen naar [email protected] U kunt daarbij gebruik maken van de PGP-sleutel.
 • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk.
 • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet. Door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
 • Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien vragen wij u dit niet zelf te verifiëren maar dit door ons te laten doen.
 • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen we u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen.
 • U doet geen aanval(len) op onze fysieke beveiliging en maakt geen gebruik van social engineering, (distributed) denial of service, spam, brute-force aanvallen en/of applicaties van derden.

Hoe wij omgaan met uw melding:

 • Z-CERT behandelt uw melding vertrouwelijk en deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Z-CERT, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp biedt Z-CERT een beloning aan, afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren.

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Samen overleggen we daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/

 

Niet in scope:

Z-CERT neemt geen triviale kwetsbaarheden of securityissues die niet misbruikt kunnen worden, in behandeling. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en securityissues die buiten bovenstaande regeling vallen. Dit houdt niet dat ze niet opgelost zouden moeten worden, echter bij ons CVD-proces gaat het om melden van zaken waar direct misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een kwetsbaarheid waar een werkende exploit voor bestaat of een misconfiguratie waardoor een bestaande securitycontrol te omzeilen is. Deze lijst is afgeleid van de lijst van die het CERT van Surf hanteert (https://www.surf.nl/responsible-disclosure-surf).

 1. HTTP 404 codes/pages or other HTTP non-200 codes/pages and content spoofing/text injections in these pages
 2. Fingerprinting/version disclosures op public services
 3. Public files or directories that do not contain confidential information
 4. All disclosures of confidential/sensitive information will be judged by Z-CERT or the healthcare organization involved, and might be labeled “out of scope” if they do not pose a significant risk.
 5. Click jacking, problems that can only be exploited by clickjacking
 6. No secure/HTTP-only flags on unconfidential cookies
 7. OPTIONS HTTP method enabled
 8. Rate-limiting without clear impact
 9. All issues gerelateerd aan  HTTP security headers, bijvoorbeeld:
  1. X-Frame-Options
  2. X-XSS-Protection
  3. X-Content-Type-Options
  4. Content-Security-Policy
  5. Strict-Transport-Security
 10. SSL security configuratiion issues, bijvoorbeeld:
  1. SSL Forward secrecy disabled
 11. No TXT record for DMARC or a missing CAA-record
 12. Host header injection
 13. Reports of outdated versions of any software without a proof of concept of a working exploit
 14. Absence of security best practices or hardening measures. Though important, they are not within scope of a CVD process. Example:
  1. xmlrpc.php/wp-json of a wordpress website
  2. Absence of rate limiting measures.
 15. Vulnerabilities only affecting users of outdated or unpatched browsers and platforms
 16. Social engineering of healthcare organisation staff or contractors. For example creating phishing pages.
 17. Issues that result in Denial of Service (DoS) to organisations servers at the network or application layer.
 18. Issues that require unlikely user interaction
 19. Cross-site Request Forgery with minimal security impact
 20. Issues related to software or protocols not under the organizations control. For example known issues with ARP or HL7.
 21. It is possible that your report on an issue overlaps with a report on the same issue by another individual. In this case we will only accept the first report received by us.

 

Publicatiedatum: 20-09-2021

We zijn de hele dag bezig met het digitaal veiliger maken
van de Nederlandse zorg