Nieuws

Mededelingen

Extra aandacht voor de zorg in toezicht op AVG

28.05.2018

Het is 25 mei geweest, de datum waarop de AVG in werking trad. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een toezichtskader opgesteld voor 2018-2019 waarin ze aangeeft op welke manier ze toezicht gaat houden. De AP gaat zich met name ook richten op de zorgsector.