Search
Lees Voor
CVD melden Deelnemer worden
NL EN
Search

Wij zijn Z-CERT

Expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg

Ransomware-aanvallen op de (Europese) zorgsector in 2022

38

Getroffen Europese zorgorganisaties

Aantal in heel 2021: 31

180

Europese zorglocaties (in)direct geraakt

Aantal in heel 2021: 112

2

Getroffen Nederlandse zorgverlenende organisaties

Aantal in heel 2021: 5

Lees hier hoe de teller werkt

Het laatste nieuws

‘Testen van digitale beveiliging is belangrijker dan alleen regels volgen’

Het is als organisatie belangrijk om regelmatig de beveiligingsmaatregelen en -procedures uitvoerig te testen. Daarvoor pleitte Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT, tijdens het rondetafelgesprek over Digitale Weerbaarheid in de Tweede Kamer.

Z-CERT werkt mee aan oprichting Europese Health ISAC

Tijdens de eerste dag van het jaarlijkse en grootste Europese cybersecurity congres, de ‘One Conference’, in Den Haag houdt Z-CERT een side-event dat geheel in het teken staat van digitale beveiliging van de zorgsector.

DDoS-aanvallen zijn een aandachtspunt voor de zorgsector

Update dreigingsbeeld voor de zorgsector
Het huidige dreigingsbeeld in relatie tot Oekraïne en Rusland is vergelijkbaar met onze update van eind april. De grootste dreiging voor Nederlandse zorgorganisaties met het oog op dit conflict is dat zij geraakt kunnen worden door DDoS-aanvallen, zonder dat zij direct het doelwit zijn. Hoe zit dat?

Z-CERT helpt het Deventer Ziekenhuis bij cybercrisisoefening

Z-CERT heeft meegewerkt aan een grootschalige cybercrisisoefening van het Deventer Ziekenhuis. De organisatie bootste een situatie na waarbij enkele systemen waren geïnfecteerd met ransomware. Ransomware vormt immers de grootste cyberdreiging voor zorgorganisaties zoals een aantal Belgische ziekenhuizen recentelijk hebben ondervonden. Z-CERT hielp het Deventer Ziekenhuis bij het herstellen van dit gefingeerde cyberincident. De oefening verliep goed en leverde een aantal verbeterpunten op.

Bekijk al het nieuws

Onze producten en diensten

Informatieberichten en alertering

Z-CERT ontvangt informatie van het Nationaal Cyber Security Centrum, andere (inter)nationale CERTS en partners. Z-CERT vertaalt deze informatie naar de volgende producten.

Lees meer

Kennisdeling

Z-CERT nodigt haar deelnemers uit om actief kennis te delen over hun aanpak van cybersecurity en waargenomen dreigingen.

Lees meer

IP-adressen & domeinnamen

Z-CERT controleert elke werkdag of IP-adressen en domeinnamen van deelnemers op blacklists voorkomen. Daarnaast ontvangt Z-CERT regelmatig lijsten met kwetsbare systemen van zorginstellingen.

Lees meer

Zorg Detectie Netwerk

Deelnemers kunnen kiezen voor een aansluiting op het Zorg Detectie Netwerk. Het ZDN deelt realtime ‘indicators of compromise’ met deelnemers. Deze informatie vormt een collectief geheugen voor digitale dreigingen met als doel een weerbare zorgsector.

Lees meer

Coördinatie incidenten

Wanneer een deelnemer te maken heeft met een IT-beveiligingsincident, adviseert Z-CERT bij de aanpak en het oplossen van het incident. Tevens kan Z-CERT ondersteuning bieden bij forensisch onderzoek.

Lees meer

CVD meldingen

Soms ontdekken ethical hackers kwetsbaarheden in websites,(medische) apparatuur of programmatuur van onze deelnemers. De hackers melden deze kwetsbaarheid meestal bij de eigenaar van de website of de gebruiker van de software. Dat heet een CVD melding.

Lees meer

Incident management

8 artikelen

Phishing

3 artikelen

Kwetsbaarheden

10 artikelen

Malware

14 artikelen

Awareness

12 artikelen

Z-CERT actueel

28 artikelen

We zijn de hele dag bezig met het digitaal veiliger maken van de Nederlandse zorg